Giải hạng Nhì QG 2006: Kỷ luật 5 cầu thủ liên quan đến tiêu cực

Hội đồng xử lý kỷ luật – Ban kỷ luật LĐBĐVN đã chính thức ra quyết định xử lý kỷ luật đối với các cầu thủ có liên quan đên tiêu cực trong trận đấu giữa đội Than Quảng Ninh và đội Sara Thành Vinh thuộc giải hạng Nhì QG năm 2006, ngày 31/5/2006.

Theo đó, cầu thủ Trần Đình Đồng và cầu thủ Nguyễn Mạnh Cường bị đình chỉ thi đấu 1 năm vì có hành vi tiêu cực đòi hối lộ. Cầu thủ Bùi Ngọc Tú và cầu thủ Nguyễn Quốc Tuấn bị xử phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 năm vì có hành vi tiêu cực môi giới hối lộ. Trong khi đó, cầu thủ Phạm Đình Duy bị xử phạt 5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 2 năm vì đã có hành vi tiêu cực đòi hối lộ.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (20/9/2006).