FIFA giảm án kỷ luật cho Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quốc Anh, Bật Hiếu

Như đã biết, sau cuộc họp xét giảm án cho các cầu thủ thuộc ĐT U23 quốc gia đã có hành vi tiêu cực tại SEA Games 23 tổ chức tại Philippines năm 2005, ngày (23/4) Ban kỷ luật LĐBĐVN đã chính thức ban hành quyết định giảm thời hạn kỷ luật đối 4 cầu thủ là: Huỳnh Quốc Anh, Trần Hải Lâm, Lê Bật Hiếu và Châu Lê Phước Vĩnh.

Theo đó, căn cứ Điều lệ LĐBĐVN, căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kỷ luật LĐBĐVN, căn cứ quyết định số 256/QĐ-LĐBĐVN ngày 22/4/2008 về việc thành lập Hội đồng xét giảm kỷ luật cho các cầu thủ Đội tuyển U23 QG do có hành vi tiêu cực tại SEA Games 23 tổ chức tại Philippine, căn cứ khoản 2 Điều 28 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN, căn cứ đơn xin giảm án của các cầu thủ Huỳnh Quốc Anh, Trần Hải Lâm, Lê Bật Hiếu và Châu Lê Phước Vĩnh có xác nhận của CLB chủ quản và cơ quan công an địa phương, căn cứ kết luận của Hội đồng xét giảm kỷ luật ngày 22/4/2008, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ra các quyết định sau:

– Quyết định số 257/QĐ-LĐBĐVN:

+ Giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Trần Hải Lâm bị kỷ luật tại quyết định số: 78/QĐ-LĐBĐVN ngày 20/3/2007 của Trưởng Ban kỷ luật.

 

+ Cầu thủ Trần Hải Lâm được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức (trừ các giải thi đấu quốc tế chính thức), thời gian thử thách tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 20/12/2010.

 

+ Giữ nguyên mức phạt tiền đối với cầu thủ Trần Hải Lâm theo Quyết định số 78/QĐ-LĐBĐVN ngày 20/3/2007 của Trưởng Ban kỷ luật.

 

– Quyết định số 258/QĐ-LĐBĐVN:

+ Giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Châu Lê Phước Vĩnh bị kỷ luật tại quyết định số: 80/QĐ-LĐBĐVN ngày 20/3/2007 của Trưởng Ban kỷ luật.

 

+ Cầu thủ Châu Lê Phước Vĩnh được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức (trừ các giải thi đấu quốc tế chính thức), thời gian thử thách tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 20/3/2010.

 

+ Giữ nguyên mức phạt tiền đối với cầu thủ Châu Lê Phước Vĩnh theo Quyết định số 80/QĐ-LĐBĐVN ngày 20/3/2007 của Trưởng Ban kỷ luật.

 

– Quyết định số 259/QĐ-LĐBĐVN:

+ Giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Huỳnh Quốc Anh bị kỷ luật tại quyết định số: 77/QĐ-LĐBĐVN ngày 20/3/2007 của Trưởng Ban kỷ luật.

 

+ Cầu thủ Huỳnh Quốc Anh được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức (trừ các giải thi đấu quốc tế chính thức), thời gian thử thách tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 30/3/2010.

 

+ Giữ nguyên mức phạt tiền đối với cầu thủ Huỳnh Quốc Anh theo Quyết định số 77/QĐ-LĐBĐVN ngày 20/3/2007 của Trưởng Ban kỷ luật.

 

– Quyết định số 260/QĐ-LĐBĐVN:

+ Giảm thời hạn kỷ luật đối với cầu thủ Lê Bật Hiếu bị kỷ luật tại quyết định số: 79/QĐ-LĐBĐVN ngày 20/3/2007 của Trưởng Ban kỷ luật.

 

+ Cầu thủ Lê Bật Hiếu được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức (trừ các giải thi đấu quốc tế chính thức), thời gian thử thách tính từ ngày ký quyết định này đến ngày 20/3/2010.

 

+ Giữ nguyên mức phạt tiền đối với cầu thủ Lê Bật Hiếu theo Quyết định số 79/QĐ-LĐBĐVN ngày 20/3/2007 của Trưởng Ban kỷ luật.

 

Sau khi có quyết định giảm án đối với các cầu thủ Châu Lê Phước Vĩnh, Nguyễn Quốc Anh, Lê Bật Hiếu, Trần Hải Lâm của Ban kỷ luật, LĐBĐ Việt Nam đã có công văn báo cáo FIFA. LĐBĐ Việt Nam đã nhận được văn bản phúc đáp của LĐBĐ Quốc tế (FIFA) đề ngày 28/4/2008 thông báo Quyết định của Ban kỷ luật FIFA liên quan đến việc giảm án kỷ luật cho 4 cầu thủ Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh, Huỳnh Quốc Anh, Lê Bật Hiếu.


Ban Kỷ luật FIFA thông báo giảm án kỷ luật cho 4 cầu thủ kể trên theo như quyết định của Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam. Theo đó, các cầu thủ Châu Lê Phước Vĩnh, Trần Hải Lâm, Huỳnh Quốc Anh và Lê Bật Hiếu vẫn chưa được phép tham dự các trận đấu quốc tế chính thức cho đến khi Ban kỷ luật VFF ra quyết định tiếp theo về vấn đề này.