Điều lệ giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023

>> Điều lệ giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023

>> Mẫu hồ sơ đăng ký thi đấu