Danh sách ĐT U20 Futsal Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự VL Giải Futsal U20 châu Á 2019

TT

Họ vàtên

Năm sinh

Chức danh

Địa Phương

1

Héctor Souto Vazquez

1981

HLV Trưởng

Cao Bằng

2

Đặng Đình Khang

1972

Huấn luyệnviên

Sanna Khánh Hòa

3

Trần Hoàng Vinh

1986

Huấn luyệnviên

Thái Sơn Nam

4

Trần Anh Vũ

1976

Huấn luyệnviên

Thái Sơn Nam

5

Võ Đức Lộc

1996

Huấn luyệnviên

Cao Bằng

6

Nguyễn Lê Minh Tuấn

1994

Săn sócviên

Ban y học –  LĐBĐVN

7

Lê Trần Kiến Vinh

1999

Thủ môn

Sanatech – Sanest KH

8

Nguyễn Tăng Đình

2000

Thủ môn

Tân Hiệp Hưng

9

Trương Văn Thành

2001

Thủ môn

Cao Bằng

10

Lê Huỳnh Anh Khoa

2001

Thủ môn

Zeal FC

11

Nhan Gia Hưng

2002

Vận động viên

Cao Bằng

12

Phạm Thanh Sơn

1999

Vận động viên

Hoàng Thư FHL ĐN

13

Lưu Đông Dương

2001

Vận động viên

Thái Sơn Nam FC

14

Nguyễn Hoàng Anh Vũ

1999

Vận động viên

Zeal FC

15

Huỳnh Tấn Lực

1999

Vận động viên

Quận 11 FC

16

Châu Đoàn Phát

1999

Vận động viên

Thái Sơn Nam

17

Huỳnh Mi Woen

2000

Vận động viên

Cao Bằng

18

An Lâm Tới

2001

Vận động viên

Thái Sơn Bắc

19

Đỗ Công Thành

1999

Vận động viên

HPN – ĐH Gia Định

20

Trần Thanh Tài

1999

Vận động viên

Thái Sơn Bắc

21

Ngô Trung Vinh

2001

Vận động viên

Thái Sơn Nam

22

Hồ Khánh Huy

1999

Vận động viên

Sài Gòn FC

23

Nguyễn Việt Trung

2001

Vận động viên

Thái Sơn Bắc

24

Võ Hoàng Đức

1999

Vận động viên

De Heus FC

25

Lê Nguyễn Thanh Hoàng

1999

Vận động viên

Sanatech – Sanest KH

26

Triệu Xuân Linh

2001

Vận động viên

Thái Sơn Bắc

27

Đào Minh Quảng

2000

Vận động viên

Cao Bằng

28

Phạm Đức Anh

1999

Vận động viên

Thái Sơn Bắc

29

Nguyễn Huỳnh Thanh Huy

1999

Vận động viên

Quận 11 FC

30

Nguyễn Văn Sơn

2001

Vận động viên

Sanna Khánh Hòa