Danh sách ĐT U15 Quốc gia tập trung đợt 1/2017

TT

Họ tên

Vị trí

Ngày sinh

Đơn vị

1

Vũ Hồng Việt

HLV Trưởng

1979

Hà Nội

2

Lê Tuấn Long

Trợ lý HLV

1964

LĐBĐVN

3

Nguyễn Quang Huy

Trợ lý HLV

1991

Hà Nội

4

Nguyễn Quốc Bình

Trợ lý HLV

1955

LĐBĐVN

5

Phạm Văn Minh

Nhân viên y tế

1993

LĐBĐVN

6

Trần Lâm Hào

VĐV

2002

PVF

7

Trịnh Quang Trường

VĐV

2002

PVF

8

Nguyễn Thế Hùng

VĐV

2002

PVF

9

Đoàn Chí Bảo

VĐV

2002

PVF

10

Trịnh Văn Chung

VĐV

2002

PVF

11

Võ Nguyên Hoàng

VĐV

2002

PVF

12

Nguyễn Quốc Hoàng

VĐV

2002

PVF

13

Hoàng Nhất Minh

VĐV

2003

Viettel

14

Khuất Văn Khang

VĐV

2003

Viettel

15

Đinh Thanh Trung

VĐV

2002

Viettel

16

Nguyễn Bá Dương

VĐV

2002

Viettel

17

Vũ Tiến Long

VĐV

2002

Hà Nội

18

Nguyễn Duy Dũng

VĐV

2002

Hà Nội

19

Đậu Ngọc Thành

VĐV

2002

Hà Nội

20

Ngô Đức Hoàng

VĐV

2002

Hà Nội

21

Đinh Xuân Tiến

VĐV

2003

SLNA

22

Đường Quang Cường

VĐV

2002

SLNA

23

Ngô Quang Thuận

VĐV

2002

SLNA

24

Nguyễn Văn Bách

VĐV

2003

SLNA

25

Trần Thanh Tú

VĐV

2002

Bình Dương

26

Đoàn Tuấn Phong

VĐV

2002

Bình Dương

27

Trần Văn Hưng

VĐV

2002

Nam Định

28

Nguyễn Văn Dũng

VĐV

2002

Nam Định

29

Kim Hải Long

VĐV

2002

CAND

30

Võ Minh Đan

VĐV

2002

Đà Nẵng

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM