Danh sách ĐT bóng đá bãi biển QG tập trung chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2019

STT

Họ và tên

Chức vụ/Vị trí

Địa phương/CLB

1

Phạm Ngọc Tuấn

Trưởng đoàn

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

2

Trương Công Tuân

HLV trưởng

UBND Quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng

3

Huỳnh Ngọc Cường

Trợ lý HLV

UBND Quận Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng

4

Đỗ Viết Cường

Trợ lý HLV

Trường CĐ SP TW – Nha Trang

5

Lê Văn Đô

Bác sĩ

TTHL thể thao QG Hà Nội

6

Mai Văn Mãnh

VĐV

Trung tâm HLĐT. TDTT. TP Đà Nẵng

7

Trần Ngọc Bảo

VĐV

Trung tâm HLĐT. TDTT. TP Đà Nẵng

8

Hồ Quốc Hưng

VĐV

Trung tâm HLĐT. TDTT. TP Đà Nẵng

9

Lê Quý Long Vỹ

VĐV

Trung tâm HLĐT. TDTT. TP Đà Nẵng

10

Phan Đạt

VĐV

Trung tâm HLĐT. TDTT. TP Đà Nẵng

11

Hồ Minh Tuấn

VĐV

Trung tâm HLĐT. TDTT. TP Đà Nẵng

12

Nguyễn Đình Hoàng

VĐV

UBND Quận  Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng

13

Trần Văn Hòa

VĐV

UBND Quận  Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng

14

Nguyễn Văn Hoan

VĐV

Trung tâm HLĐT. TDTT. TP Đà Nẵng

15

Huỳnh Bá Hoàng Anh

VĐV

Trung tâm HLĐT. TDTT. TP Đà Nẵng

16

Nguyễn Anh Quang

VĐV

CLB Bóng đá bãi biển Khánh Hòa

17

Trần Vĩnh Phong

VĐV

CLB Bóng đá bãi biển Khánh Hòa

18

Trần Công Thành

VĐV

CLB Bóng đá Gia Việt – Quảng Ninh

19

Mai Đức Rim

VĐV

CLB Bóng đá Gia Việt – Quảng Ninh

20

Bùi Trần Tuấn Anh

VĐV

CLB Bóng đá Xi Măng Fico Tây Ninh

21

Nguyễn Khắc Tin

VĐV

Trung tâm ĐTHL & TĐ TDTT Bình Thuận

22

Bùi Xuân Bình

VĐV

Trung tâm ĐTHL & TĐ TDTT Bình Thuận

23

Nguyễn Anh Chương

VĐV

Trung tâm ĐTHL & TĐ TDTT Bình Thuận

24

Hồ Nguyễn Chí Đại

VĐV

Trung tâm ĐTHL & TĐ TDTT Bình Thuận

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM