CLB XM Hải Phòng bị phạt 25 triệu đồng

Sáng nay (9/2), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định số 50/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với CLB XM Hải Phòng.

Sáng nay (9/2), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành quyết định số 50/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với CLB XM Hải Phòng.

 

Theo đó, CLB XM Hải Phòng đã bị phạt 25 triệu đồng do đã tiếp xúc với cầu thủ mà không thông báo bằng văn bản cho CLB SLNA trước khi tiến hành thương thảo với cầu thủ đang còn hợp đồng với CLB SLNA.

 

CLB XM Hải Phòng có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (9/2/2009).