Các quyết định kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas & HNQG Anpha Petrol 2008 vòng 14&15

Hôm nay 8/5, Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 và giải Hạng Nhất QG Anpha Petrol 2008 đã ra các quyết định kỷ luật đối với các CLB như sau:

1.Giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008:


– Phạt CLB bóng đá Hoà Phát Hà Nội 2 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Hoà Phát Hà Nội và CLB Hoàng Anh Gia Lai tại lượt trận thứ mười năm ngày 4/5/2008.


– Phạt CLB bóng đá K. Khánh Hoà 3 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB B. Bình Dương và CLB K. Khánh Hoà tại lượt trận thứ mười năm ngày 3/5/2008.


– Phạt CLB bóng đá Thể Công Viettel 3 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel và CLB Xi măng Hải Phòng tại lượt trận thứ mười năm ngày 3/5/2008.


– Phạt CLB bóng đá Đông Tâm Long An  4 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Hoàng Anh Gia Lai và CLB Đồng Tâm Long An tại lượt trận thứ mười bốn ngày 27/4/2008

 

2. Giải HNQG Anpha Petrol 2008:


– Phạt CLB bóng đá CLB T&T Hà Nội 4 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB T&T Hà Nội và CLB Huda Huế tại lượt trận thứ mười bốn ngày 25/4/2008.


– Phạt CLB bóng đá Huda Huế 1 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB T&T Hà Nội và CLB Huda Huế tại lượt trận thứ mười bốn ngày 25/4/2008.

– Phạt CLB bóng đá QK7 1 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB QK7 và CLB Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi tại lượt trận thứ mười bốn ngày 26/4/2008.

Phạt CLB bóng đá Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi  5 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB QK7 và CLB Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi tại lượt trận thứ mười bốn ngày 26/4/2008.

Phạt CLB bóng đá TĐCS Đồng Tháp 5 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB An Đô Group An Giang và CLB TĐCS Đồng Tháp tại lượt trận thứ mười bốn ngày 26/4/2008.

– Phạt CLB bóng đá Than Quảng Ninh 5 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB Xi măng V. Ninh Bình tại lượt trận thứ mười bốn ngày 26/4/2008.

– Phạt CLB bóng đá Xi măng V. Ninh Bình 5 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Xi măng V. Ninh Bình và CLB T&T Hà Nội tại lượt trận thứ mười năm ngày 3/5/2008.

– Phạt CLB bóng đá H. Cần Thơ 4 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB H. Cần Thơ và CLB  An Đô Group An Giang tại lượt trận thứ mười năm ngày 3/5/2008.

– Phạt CLB bóng đá An Đô Group An Giang 2 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB H. Cần Thơ và CLB An Đô Group An Giang tại lượt trận thứ mười năm ngày 3/5/2008.

– Phạt CLB bóng đá QK4 5 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi  và CLB QK4 tại lượt trận thứ mười năm ngày 3/5/2008.