Các quyết định kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas & HNQG Anpha Petrol 2008 sau vòng 12

Hôm nay (9/4), Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 và giải Hạng Nhất QG Anpha Petrol 2008 đã ra các quyết định kỷ luật đối với các CLB sau:

Hôm nay (3/4), Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 và HNQG Anpha Petrol 2008 đã ra các quyết định kỷ luật sau:

Hôm nay (20/3), Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 và HNQG Anpha Petrol 2008 đã ra các quyết định kỷ luật sau:

Hôm nay (9/4), Tiểu ban kỷ luật giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008 và giải Hạng Nhất QG Anpha Petrol 2008 đã ra các quyết định kỷ luật đối với các CLB sau:


1. Giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2008:


– Phạt
CLB bóng đá TCDK. SLNA
5 triệu đồng do có 8 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB SHB Đà Nẵng và CLB TCDK.SLNA tại lượt trận thứ 12 ngày 6/4/2008.

– Phạt CLB bóng đá Becamex Bình Dương 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa Boss Bình Định và CLB Becamex Bình Dương tại lượt trận thứ 12 ngày 5/4/2008.

– Phạt CLB bóng đá SHB Đà Nẵng 3 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB SHB Đà Nẵng và CLB TCDK.SLNA tại lượt trận thứ 12 ngày 6/4/2008.


2. Giải HNQG Anpha Petrol 2008:

– Phạt CLB bóng đá Ando G. An Giang 1 triệu đồng do có 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Ando G. An Giang và CLB QK4 tại lượt trận thứ 12 ngày 5/4/2008.

– Phạt CLB bóng đá Than Quảng Ninh 4 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Cao su Đồng Tháp và CLB Than Quảng Ninh tại lượt trận thứ 12 ngày 5/4/2008.

– Phạt CLB bóng đá Đồng Nai Berjaya 5 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Huda Huế và CLB Đồng Nai Berjaya tại lượt trận thứ 12 ngày 5/4/2008.

– Phạt CLB bóng đá QK4 5 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Ando G. An Giang và CLB QK4 tại lượt trận thứ 12 ngày 5/4/2008.