Các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm giải bóng đá lứa tuổi 19 QG Cúp Sơn Kova 2012

Hôm nay (25/4), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ra các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2012, ngày 22/4/2012 trên sân vận động Chi Lăng như sau:

– Quyết định số 145/QĐ-LĐBĐVN:Kỷ luật đối với HLV trưởng Đặng Văn Thông

Phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ ở khu vực kỹ thuật 05 trận liên tiếp ở mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế) đối với ông Đặng Văn Thông – HLV trưởng Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, do vi phạm khoản 1 và 3 Điều 39 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và CLB bóng đá Hà Nội tại vòng bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Sơn Kova 2012, ngày 22/04/2012 trên sân vận động Chi Lăng.

Ông Đặng Văn Thông có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kể từ ngày nhận được Quyết định Kỷ luật.

Quyết định số 146/QĐ-LĐBĐVN:Kỷ luật đối với cầu thủ Trần Văn Cường

Phạt 3 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp ở mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế) đối với cầu thủ Trần Văn Cường (số 5) của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, do vi phạm khoản 1 và 3 Điều 39 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và CLB bóng đá Hà Nội tại vòng bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Sơn Kova 2012, ngày 22/04/2012 trên sân vận động Chi Lăng.

Quyết định số 147/QĐ-LĐBĐVN:Kỷ luật đối với cầu thủ Đặng Anh Tuấn

Phạt 3,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 04 trận kế tiếp ở mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế) đối với cầu thủ Đặng Tuấn Anh (số 4) của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, do vi phạm khoản 1 và 3 Điều 39 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và CLB bóng đá Hà Nội tại vòng bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Sơn Kova 2012, ngày 22/04/2012 trên sân vận động Chi Lăng.


Cầu thủ Đặng Tuấn Anh có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kể từ ngày nhận được Quyết định Kỷ luật.

Quyết định số 148/QĐ-LĐBĐVN:Kỷ luật đối với thủ môn Nguyễn Quang Hải

Phạt 3 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp ở mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế) đối với thủ môn Nguyễn Quang Hải (số 25) của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, do vi phạm khoản 1 và 3 Điều 39 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và CLB bóng đá Hà Nội tại vòng bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Sơn Kova 2012, ngày 22/04/2012 trên sân vận động Chi Lăng.

Quyết định số 149/QĐ-LĐBĐVN:Kỷ luật đối với cầu thủ Phan Đức Lễ

Phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 02 trận kế tiếp ở mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế) đối với cầu thủ Phan Đức Lễ (số 23) của câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng, do vi phạm khoản 1 và 3 Điều 39 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và CLB bóng đá Hà Nội tại vòng bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Sơn Kova 2012, ngày 22/04/2012 trên sân vận động Chi Lăng.

Quyết định số 150/QĐ-LĐBĐVN: Kỷ luật đối với cầu thủ Đặng Anh Tuấn

Phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 02 trận kế tiếp ở mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế) đối với cầu thủ Đặng Anh Tuấn (số 6) của câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng, do vi phạm khoản 1 và 3 Điều 39 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong trận đấu giữa CLB bóng đá SHB Đà Nẵng và CLB bóng đá Hà Nội tại vòng bán kết giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia – Cúp Sơn Kova 2012, ngày 22/04/2012 trên sân vận động Chi Lăng.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký (25/04/2012).

Trưởng Ban Kỷ luật

Nguyễn Hải Hường

(đã ký)