Các Quyết định kỷ luật của Ban kỷ luật VFF đối với những vi phạm tại vòng 26

Hôm nay (23/8), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã công bố các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 26 giải VĐQG Eximbank 2012 và HNQG Tôn Hoa Sen 2012. Nội dung như sau:

 

Quyết định số 308/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB TĐCS Đồng Tháp 3.000.000đ (Ba triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trận đấu giữa CLB TĐCS Đồng Tháp và CLB Thanh Hóa tại lượt trận thứ 26, ngày 19/8/2012, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

 

Quyết định số 309/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB Trẻ bóng đá Hà Nội 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB QNK Quảng Nam và CLB Trẻ bóng đá Hà Nội tại lượt trận thứ 26, ngày 18/8/2012, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

 

Quyết định số 310/QĐ-LĐBĐVN: Cảnh cáo và phạt 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) đối với CLB Trẻ bóng đá Hà Nội do vi phạm Điều 66 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB QNK Quảng Nam và CLB Trẻ bóng đá Hà Nội tại lượt trận thứ 26, ngày 18/8/2012 trên SVĐ Quảng Nam.

 

Quyết định số 311/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB Thanh Hóa 3.000.000đ do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB TĐCS Đồng Tháp và CLB Thanh Hóa tại lượt trận thứ 26, ngày 19/8/2012, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

 

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký (23/8)./.