Các quyết định kỷ luật của Ban kỷ luật VFF đối với những vi phạm tại vòng 24

Hôm nay (9/8), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã công bố các Quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 24 giải VĐQG Eximbank 2012 và HNQG Tôn Hoa Sen 2012. Nội dung như sau:

 

1. Giải VĐQG Eximbank 2012:

Quyết định số 292/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB Navibank Sài Gòn 3.000.000đ (Ba triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB SHB Đà Nẵng và CLB Navibank Sài Gòn tại lượt trận 24, ngày 05/8/2012, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN

 

Quyết định số 293/QĐ-LĐBĐVN: Cảnh cáo và phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đối với BTC trận đấu của CLB Thanh Hóa do vi phạm khoản 8 Điều 68 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB Kienlongbank Kiên Giang tại lượt trận 24, ngày 04/802012 trên SVĐ Thanh Hóa.

 

Quyết định số 294/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 10.000.000đ (Mười triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp đối với cầu thủ Samson O.Kpennosen (số 23) của CLB Becamex Bình Dương do vi phạm Điều 40 Quy định Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Becamex Bình Dương và CLB Vicem Hải Phòng tại lượt trận 24, ngày 04/8/2012 trên SVĐ Bình Dương.

 

2. Giải HNQG Tôn Hoa Sen 2012:

Quyết định số 291/QĐ-LĐBĐVN: Phạt CLB Hà Nội 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) do có 05 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Đồng Nai tại lượt trận 24, ngày 04/8/2012 vi phạm điểm a khoản 1 Điều 46 Quy định Kỷ luật của LĐBĐVN.

 

Các Quyết định nói trên có hiệu lực kể từ ngày ký.