Ban kỷ luật VFF đề nghị CLB Thanh Hóa báo cáo rõ về lý do không tham dự giải HNQG

Ngày 11/3/2010, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã họp bàn và xem xét xử lý việc Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa (CLB) không tham gia Giải Hạng nhất Quốc gia (HNQG)- Cúp Tôn Hoa Sen 2010 theo báo cáo ngày 22/01/2010 của Ban Tổ chức giải HNQG.

 

Sau khi xem xét văn bản số: 28/CV-CLBBĐ ngày 14/01/2010 và văn bản số: 50/CLBBĐ-CV ngày 28/01/2010 của CLB, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhận thấy: các lý do mà CLB nêu ra là nguyên nhân của việc CLB không tham gia Giải Hạng nhất Quốc gia là chưa thuyết phục và không đủ cơ sở pháp lý để được coi là lý do bất khả kháng.

 

Việc CLB không cử đội bóng tham gia giải hoặc từ chối tham gia giải HNQG 2010 theo quy định sẽ bị phạt tiền 300.000.000 đ (Ba trăm triệu đồng), trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng CLB mới không bị phạt (Mục a khoản 1 Điều 65 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam). Để đảm bảo giải quyết vụ việc theo đúng quy định trên cơ sở bảo vệ quyền lợi cho CLB, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu CLB báo cáo rõ về:

 

1. Tình hình tài chính của CLB để chứng minh cho việc CLB không cử đội bóng đá hạng nhất tham dự giải đúng quy định là do không đủ kinh phí (như đã nêu tại công văn số 50/CLBBĐ-CV ngày 28/1/2010).

 

2. Thực trạng của đội bóng sau khi không tham dự giải HNQG 2010.

 

Ban kỷ luật LĐBĐVN đề nghị CLB Thanh Hóa gửi các báo cáo bằng văn bản về Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trước ngày 20/3/2010.