Ban trọng tài

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Dương Văn Hiền

Trưởng ban

 

2

Võ Minh Trí

Phó trưởng ban

 

3

Nguyễn Tấn Hiền

Uỷ viên

 

4

Đặng Thanh Hạ

Ủy viên

 

5

Trần Khánh Hưng

Uỷ viên