Ban bóng đá phong trào

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Phạm Ngọc Tuấn

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Húp

Phó trưởng ban

 

3

Trần Đình Huấn

Uỷ viên