Ban bóng đá nữ

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Phạm Thanh Hùng

Trưởng Ban

 

2

Trần Mạnh Hùng

Phó trưởng ban

 

3

Đỗ Văn Nhật

Phó trưởng ban

 

4Trần Anh TuấnỦy viên