Ban truyền thông- Đối ngoại

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Cao Văn Chóng

Trưởng ban

caovanchong@vff.org.vn

2

Nguyễn Tấn Anh

Phó trưởng ban

3

Nguyễn Tùng Điển

Uỷ viên

4Nguyễn Trung KiênỦy viên